Pohjois-Amerikan alkuperäiset asukkaat. Kartan lähde on peda.net.

Pohjois-Amerikan alkuperäiset asukkaat. Kartan lähde on peda.net.

Yhdysvaltain intiaanien historia

Eino Tienari        9.7.2021

Pohjois-Amerikan intiaanit

Useimmat tutkimustulokset viittaavat siihen, että asutus levisi Pohjois-Amerikkaan Aasiasta Beringinsalmen kautta noin 15 000 vuotta sitten. Pohjois-Amerikan koilliselle ja itäiselle metsäalueelle noin vuosina 600 – 1200 levittäytyneiden intiaanien elinkeinoista tärkein oli maanviljely lukuun ottamatta pohjoisimpia alueita, joissa viljely oli vähäistä vuotuisen kasvukauden lyhyyden vuoksi. Myös metsästys ja intiaaniriisin keruu oli yleistä.

Matalimman arvion mukaan intiaaneista 750 000 asui nykyisen Yhdysvaltain alueella ja runsaat 250 000 Kanadassa sekä Alaskassa vuonna 1500. Muiden tutkimusten arvioiden mukaan heitä oli paljon enemmän. Yhdysvalloissa ja Kanadassa lienee puhuttu alkujaan noin 500 intiaanikieltä. He jakautuivat moniin eri kansoihin.

Jakautuminen eri alueille, osa I

1. Pohjoiset metsäseudut (mm. Kanada):

Alueella asuivat athabasot, mahicanit, delawaret, shawneet, creet ja ojibwat. Lähimpinä eskimoja asuvat kansat olivat omaksuneet joitakin näiden tapoja. Pohjoisten intiaanien uskonto oli ”animismia”, jossa tietäjät pyrkivät kosketuksiin henkimaailman kanssa.

2. Itäinen metsäalue (Missisippijoen itäpuolella)

Siellä oli korkeakulttuurisia intiaanikaupunkeja, jotka ovat hävinneet suureksi osaksi vuoteen 1350 mennessä. Suurin näistä oli Illinoisin alueella sijainnut Cahokia. Näillä kaupungeilla oli aikanaan laaja kauppaverkosto..

3. Koillinen metsäalue (mm. Erie- ja Ontariojärven seudut)

Lähes kaikki alueen intiaanit olivat irokeesinkielisiä tai algonkinejä. He joutuivat jättämään elinpiirinsä jo 1600-luvun aikana siirtokuntien takia. Heidän elinkeinoistaan tärkein oli maanviljely. Myös metsästystä ja intiaaniriisin keruuta tehtiin. Kylät muodostuivat pitkistä taloista, joihin mahtui runsaasti asukkaita.

4. Kaakkoinen metsäalue

Tämän alueen tunnetuimmat kansat olivat cherokeet, creekit, chovtawit ja chickasawit. Heidän lisäkseen esiintyneet natchezit sulautuivat naapurikansoihin 1700-luvun aikana sotien seurauksena. Nämä heimot kulkivat ns. kyynelten polun vuoteen 1840 mennessä Oklahoman intiaaniterritoriin Yhdysvaltain hallituksen määräyksestä.

5. Preeria (mm. Missourijoen ympäristö)

Erityisesti crow´t, comanchet, mustajalat ja siouxit siirtyivät tällä alueella maanviljelijöistä biisoninmetsästäjiksi. Tiipii-asumusten ansiosta asukasluku lisääntyi sen helpon purettavuuden ja leiripaikan hetkessä muuttamisen ansiosta. Myöhemmin 1800-luvulla oli tällä alueella ensin intiaanisotia ja sitten yhdistyneiden intiaanien sotia Yhdysvaltoja vastaan.

6. Lounaisalue (mm. Arizona ja Uusi Meksiko)

Alkuperäisiä alueen intiaaneja olivat niin kutsutut pueblointiaanit. Alueella oli lisäksi hopi-intiaaneja. Myöhemmin myös apaššit ja navajot asettuivat tälle alueelle. Esihistoriallisena aikana alueella rakennettiin kastelukanavia viljelykseen ja pystyttiin lyhentämään sadon kasvukautta. Espanjalaiset kohtelivat huonosti alueen alkuperäisiä asukkaita hopeja noin vuonna 1540.

Tässä on 4 valokuvaa:

Kuva 1. Pueblokylä New Mexicossa on maailman vanhin aikanaan jatkuvasti asuttu kerrostalo. Se on rakennettu ennen vuotta 1400. Kuvan lähde on Wikiwand.com.

Kuva 1. Pueblokylä New Mexicossa on maailman vanhin aikanaan jatkuvasti asuttu kerrostalo. Se on rakennettu ennen vuotta 1400. Kuvan lähde on Wikiwand.com.

Kuva 2. Tiipii- eli intiaanitelttoja. Kuvan lähde on Wikipedia.

Kuva 2. Tiipii- eli intiaanitelttoja. Kuvan lähde on Wikipedia.

Kuva 3.  Wigwam-asunto vuonna 1903. Sitä käyttivät puolipaimentolaiset intiaanit Pohjois-Amerikassa. Kuvan lähde on iLovevaquero.com.

Kuva 3. Wigwam-asunto vuonna 1903. Sitä käyttivät puolipaimentolaiset intiaanit Pohjois-Amerikassa. Kuvan lähde on iLovevaquero.com.

Kuva 4. Intiaaneja, jotka valmistautuvat sotimaan. Kuvan lähde on fi.ilovevaquero.com.

Kuva 4. Intiaaneja, jotka valmistautuvat sotimaan. Kuvan lähde on fi.ilovevaquero.com.

Jakautuminen eri alueille, osa II

7. Läntinen vuoriseutu (mm. suuret syvänteet ja ylätasangot)

Esihistoriallisena aikana täällä oli Fremontin kulttuuri vuosina 700-1300. Alueella olivat myöhemmin mm. shoshonit, utet, paiutet, nez percet ja salishit. Hevosten käyttö levisi tänne 1700-luvulla. Ylätasankojen intiaanit olivat alun perin kalastajia, jotka asuivat suurissa kylissä jokien varsilla. Syksyisin asukkaat hajaantuivat vuoristoihin pieniä ryhminä ravinnon hankintaa varten.

8. Luoteisrannikko

Siellä asuivat tilingitit, haidat, chinaoukit ja kwakiut. He elivät kalastuksella, pääasiassa lohenpyynnillä. Nämä heimot olivat tavallista lyhytkasvuisempia. Alueella rakennettiin toteemipaaluja.

9. Kalifornian intiaanit

Tällä tiheästi asutulla alueella olivat mm. shatat, pomot, hupat, miwokit, yanat ja chummashit. Se oli kielellisesti hyvin hajanainen, sillä sen asukkaat koostuivat monista eri kieliperheistä. Rannikkoseudun chummashit elivät alun perin kalastuksella. Yleensä täällä intiaanit olivat rauhallisia. Heimojen välinen kauppa oli laajaa. Espanjalaisten tulo 1700-luvulla vähensi intiaanien määrää nopeasti.

10. Nykyinen New Yorkin alue

Siellä asuivat mohawkit alueen alkuperäisinä asukkaina ja he olivat itäisin irokeesien liittokunnan viidestä kansakunnasta. Mohawkien maine oli sotaisa. Heillä oli hyvät kauppasuhteet Uusiin-Alankomaihin, mutta he pitivät ranskalaisia vihollisinaan. Myöhemmin mohawkit tukivat brittiläisiä ja taistelivat Yhdysvaltain vapaussodassa siirtokuntia vastaan.

Tämän jälkeen on 4 uutta valokuvaa:

Kuva 5. Sahaptin- eli nez perce -intiaaneja. Kuvan lähde on Wikiwand.

Kuva 5. Sahaptin- eli nez perce -intiaaneja. Kuvan lähde on Wikiwand.

Kuva 6. Intiaaneille sulkiin liittyi paljon symboliikkaa, ja sulkien erityispiirteet kertoivat, mitä niiden saaja oli tehnyt ansaitakseen kunnianosoituksen.   Kuvan lähde on historianet.fi.

Kuva 6. Intiaaneille sulkiin liittyi paljon symboliikkaa, ja sulkien erityispiirteet kertoivat, mitä niiden saaja oli tehnyt ansaitakseen kunnianosoituksen. Kuvan lähde on historianet.fi.

Kuva 7. Ihannoitu maalaus intiaaneista. Kuvan lähde fi.freekaamal.net.

Kuva 7. Ihannoitu maalaus intiaaneista. Kuvan lähde fi.freekaamal.net.

Kuva 8. Maalaus ponihevosista ja intiaaneista. Kuvan lähde on tunturisusi.com.

Kuva 8. Maalaus ponihevosista ja intiaaneista. Kuvan lähde on tunturisusi.com.

      Pohjois-Amerikan historiakirjoja:

Henriksson, Markku: Yhdysvaltain alueen historia (2021)

Kero – Kostiainen - Virtanen: Uuden maailman jättiläinen (1991)

      Kirjallisuutta Pohjois-Amerikan intiaaneista:

Adams, Alexander B.: Apassit sotapolulla (2004)

Andersson, Rani-Henrik: Intiaanikulttuurien käsikirja (2013)

Andersson, Rani-Henrik: Intiaanit – Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen historia (2010)

Andersson, Rani-Henrik: Lakotat - kotkan ja biisonin kansa (2019)

Brown, Dee: Haudatkaa sydämeni Wounde Kneehen (1996, 2002 ja 2016)

Curtis, Edward S.: Pohjois-Amerikan intiaanit (2008), valokuvakirja

Danielsen, Hanne-Luise: Muinaiset intiaanikulttuurit (2013)

Davis, William C.: Villi länsi - Lewisistä ja Clarkesta Wounded Kneehen (1996)

Mann, Charles C.: 1491, Amerikka ennen Kolumbusta (2011)

McClintock, Walter: Mustajalat, elämää intiaanien parissa (2004)

Neihardt, John G.: Musta Hirvi puhuu (2013)

Stotter, Mike: Villi länsi (1998)

Taylor – Sturtevant: Suuri intiaanikirja (1995)

Virrankoski, Pentti: Yhdysvaltain ja Kanadan intiaanit (1994)

------

Seuraavassa on 4 opetusvideota intiaanien historiasta Pohjois-Amerikassa:

Video 1. Historian taitaja 7, luku 15 (kesto 3:31) suomeksi

Video 2. Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuurit (kesto 7:49) suomeksi

Video 3: Native Americans History and Culture (kesto 3:02) englanniksi puhuttu ja tekstitetty

Video 4: Colorized Historical Photos of American Indians (kesto 5:41) ei selostusta

Jaa tämä sivu